Hotline and zalo 034.3164.511 admin@lizard.pro.vn

Cách kiểm tra dung lượng tài khoản trên website Dropbox.com

Để kiểm tra dung lượng khả dụng trên dropbox, bạn làm như sau:

  1. Đăng nhập tài khoản trên dropbox.com.
  2. Click vào avatar trên cùng của các trang.
  3. Click Settings rồi chọn Plan.
  4. Sẽ có dùng using abc MB of xy GB ( abc là số dung lượng đã dùng, xy là dung lượng khả dụng của Dropbox

 

Cách kiểm tra dung lượng mà tài khoản của bạn đã kiếm thêm được

Dropbox ngoài 2 GB cơ bản, bạn có thể kiếm thêm dung lượng. Tham khảo link chúng tôi hướng dẫn tại đây

Để kiểm tra bạn đã kiếm thêm được bao nhiêu dung lượng, bạn làm theo cách như sau:

  1. Đăng nhập tài khoản trên dropbox.com.
  2. Click vào avatar trên cùng của các trang.
  3. Click Settings rồi chọn Plan.
  4. Nhìn phần Earn more space, bạn sẽ thấy được chi tiết các phần dung lượng kiếm thêm.