Hotline and zalo 034.3164.511 admin@lizard.pro.vn

Để sử dụng được Dropbox, bạn cần đăng nhập tài khoản Dropbox.

1. Đăng nhập Dropbox trên máy tính

B1: Click app Dropbox trên máy tính, hoặc click vào icon Dropbox ở góc màn hình.

B2: Nhập username, password rồi nhấn Sign in

B3: Nhấn Next

B4: Chọn Make file local, rồi nhấn Continue with Basic

B5: Nhấn Not now, rồi chọn Continue to Dropbox

 

Trường hợp bất thường khi đăng nhập Dropbox

Do Dropbox Basic giới hạn cùng 1 lúc 03 thiết bị được phép đăng nhập, nên sẽ có cảnh báo như sau: “Your plan supports up to 3 devices

Bạn làm theo các bước như sau:

1. Nhấn vào Or unlink some devices

2. Đánh dấu tích vào tất cả các thiết bị, rồi nhấn Unlink

3. Chọn Confirm

4. Chọn Continue with installation rồi tiến hành các bước như trên